Bảng báo giá

Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Hình ảnh
Mặt hàng
Model
ĐVT
Đơn giá
binhbcloai1kg_1622694437.jpg
Bình chữa cháy bột BC 1kg
TQ
Bình
145.000
binh-bc-2kg_1622694462.png
Bình chữa cháy bột BC 2kg
TQ
Bình
165.000
binh-bc-4kg-500_1622694485.png
Bình chữa cháy bột BC 4kg
TQ
Bình
240.000
abc4kg_1622694519.png
Bình chữa cháy ABC 4kg
TQ
Bình
250.000
bc8kg500_1622694537.png
Bình chữa cháy bột BC 8kg
TQ
Bình
290.000
abc8kg600x600_1622694549.png
Bình chữa cháy ABC 8kg
TQ
Bình
300.000
binh-xe-day-500_1622694583.png
Bình chữa cháy bột ABC 35kg MFZL35
TQ
Bình
1.800.000
binh-chua-chay-bot-xe-day_1622694623.png
Bình chữa cháy bột BC 35kg
TQ
Bình
1.700.000
binhchuachaytudong6kg_1622694650.png
Bình chữa cháy tự động bột BC 6kg
TQ
Bình
390.000
binhchuachaytudong2_1622694664.png
Bình chữa cháy tự động bột BC 8kg
TQ
Bình
410.000
co2-3kg_1622694902.png
Bình chữa cháy CO2 3kg
TQ
Bình
400.000
bcckhico25kg_1622694914.png
Bình chữa cháy CO2 5kg
TQ
Bình
600.000
bccco224kg_1622694999.png
Bình chữa cháy bằng CO2 – 24kg (MT24)
TQ
Bình
3.800.000
napbinhchuachaybot_1622696217.png
Nạp bình chữa cháy bột BC
TQ
Kg
15.000
foaml-500ml_1622696101.jpg
Bình chữa cháy mini Foam 500ml
TQ
Bình
75.000
binhchuachayfoam2_1622696124.gif
Bình chữa cháy mini Foam 1000ml
TQ
Bình
90.000
binhchuachayxachtayfoam9l1_1622695031.gif
Bình chữa cháy Foam 9L
TQ
Bình
460.000
foaml-50-l_1624413960.png
Bình chữa cháy Foam 50L
Bình
3.700.000
binhchuachaynhatyamatoya8vii_1502097511.jpg
Bình chữa cháy bột ABC yamato YA-8VII (8Kg bột ABC)
NB
Bình
1100.000
binhchuachaynhatyamatoya6vdii_1502097441.jpg
Bình chữa cháy bột ABC yamato YA-6VDII (6,8Kg bột ABC)
NB
Bình
990.000
binhchuachaynhatyamatoya4vii_1502097331.png
Bình chữa cháy bột ABC yamato YA-4VII (4Kg bột ABC)
NB
Bình
800.000
binhchuachayotoxehoiyamato1kgmin_1502183218.jpg
Bình chữa cháy xe hơi ô tô yamato YAM-1VII (1kg bột)
NB
Bình
669.000
binhcauchuachaytudongyamato6kgmin_1502183196.jpg
Bình cầu chữa cháy tự động Yamato Japan (6Kg bột)
NB
1.950.000
binhchuachaynhatyamatoya20vii_1502097544.jpg
Bình chữa cháy bột ABC yamato YA-20VII (20Kg bột ABC)
NB
Bình
7.300.000
binhchuachayco2yamato3kg_1502097579.jpg
Bình chữa cháy Khí CO2 yamato YVC-7 (3,2Kg khí CO2)
NB
Bình
2.500.000
binhchuachayco2yamato5kg_1502097606.jpg
Bình chữa cháy Khí CO2 yamato YVC-10 (4,6Kg khí CO2)
NB
Bình
3.200.000
yamatogocnuoc20_1611715053.jpg
Bình chữa cháy Yamato Nhật Bản gốc nước 2.0 lít
Bình
1.000.000
yamatogocnuoc35_1611715122.jpg
Bình chữa cháy Yamato Nhật Bản gốc nước 3,5 lít
Bình
1.450.000
binhchuachaynhatyamatoya3vii_1502097288.jpg
Bình chữa cháy bột ABC yamato YA-3VII (3Kg bột ABC)
NB
Bình
571.000
yam4vdii_1611714449.gif
Bình chữa cháy xe hơi ô tô yamato YAM-4VDII (4,5Kg bột)
NB
Bình
800.000
cauvn8kg_1611715623.png
Bình cầu chữa cháy tự động Dragon VN bột ABC 8kg
Bình
535.000
dragon13_1611715716.png
Bình chữa cháy BC 8kg – Dragon
Bình
320.000
binhchuachaydragonmfzl1botabc1kg600x6001_1611715814.jpg
Bình chữa cháy bột ABC MFZL1 Dragon VN 1kg
Bình
170.000
2kgdragon_1611715864.jpg
Bình chữa cháy bột ABC MFZL2 Dragon VN 2kg
Bình
195.000
cauvn6kg_1611715925.jpg
BÌNH CHỮA CHÁY CẦU TỰ ĐỘNG DRAGON SUPER POWDE 6KG
Bình
485.000
binhchuachaydragonbotabc35kg_1611716007.jpg
Bình chữa cháy có xe đẩy bột ABC Dragon 35kg
Bình
2.190.000
binhvnxeday_1611716120.jpg
Bình chữa cháy có xe đẩy Bột BC MFZ35 Dragon 35kg
Bình
1.800.000
dragon14_1611716232.png
BÌNH CHỮA CHÁY DRAGON SUPER POWDE 8KG
Bình
420.000
dragon4co2_1611716300.jpg
Bình Chữa Cháy Khí Co2 MT3 Dragon VN 3kg
Bình
425.000
binhco25kgvn_1611716374.jpg
Bình Chữa Cháy Khí Co2 MT5 Dragon VN 5kg
Bình
650.000
dragon1_1611716457.png
Bình chữa cháy MFZ4 Dragon VN BC 4kg
Bình
245.000
dragonvnabc4kg_1611716517.jpg
Bình chữa cháy MFZL4 Dragon VN bột ABC 4kg
Bình
295.000
voichuachaytq65_1611718792.jpg
Vòi chữa cháy D65 Trung Quốc 13bar 20m có khớp nối
Cuộn
500.000
voichuachaytq501_1611718924.jpg
Vòi chữa cháy D50 13bar Trung Quốc 20m có khớp nối
Cuộn
390.000
voichuachaytq501_1611718996.jpg
Vòi chữa cháy D50 13bar Trung Quốc 30m có khớp nối
Cuộn
580.000
voichuachayrulo1_1611719205.jpg
Vòi chữa cháy Rulo 30m
Cuộn
900.000
tomoke3_1611719538.png
Vòi Chữa Cháy Tomoken D65 1.0Mpa (đã bao gồm khớp nối vòi)
Cuộn
770.000
tomokend651vn_1611719721.png
Vòi Chữa Cháy Tomoken Nhật sản xuất tại VN D50 1.0MPa (đã bao gồm khớp nối vòi)
Cuộn
680.000
tomokend6513_1611719863.png
Vòi Chữa Cháy Tomoken Nhật sản xuất tại VN D50 1.3MPa (đã bao gồm khớp nối vòi)
Cuộn
720.000
tomoke2_1611719924.jpg
Vòi Chữa Cháy Tomoken Nhật sản xuất tại VN D50 1.6MPa 20m
Cuộn
590.000
tomoke2_1611720005.jpg
Vòi cứu hỏa Tomoken D65 1.6Mpa 20m (đã có khớp nối vòi)
Cuộn
720.000
tuiyteb1_1611721785.png
Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại A
Túi
990.000
tuiyteb1_1611721839.png
Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại B
Túi
1.250.000
tuiyteb1_1611721901.png
Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại C
Túi
1.650.000
tuiyte1_1611722332.png
Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại A – Màu đỏ
Túi
1.100.000
tuiyte1_1611722416.png
Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại B – Màu đỏ
Túi
1.350.000
tuiyte1_1611722413.png
Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại C – Màu đỏ
Túi
1.750.000
nep_1611723012.jpg
Nẹp gỗ y tế
Bộ
120.000
can-cuu-thuong-990x990-2_1611723066.jpg
Cáng cứu thương
Cái
750.000
nguyenbo_1611733846.JPG
Nguyên bộ Trang phục PCCC theo thông tư 48
Bộ
750.000
camhutthuoc-mica_1611733973.png
Bảng cấm hút thuốc mica
Cái
45.000
camluamica_1611734014.png
Bảng cấm lửa mica
Cái
45.000
noiquytieulenhpccc_1611734074.jpg
Nội quy tiêu lệnh chữa cháy mica chung
Cái
120.000
bangnoiquytieulenhbangmica_1611735809.jpg
Bộ nội quy và tiêu lệnh bằng mica
Bộ
180.000
exitdaquang600x450_1611736039.jpg
Bảng exit dạ quang
Cái
130.000
cacloaidenexit_1611736160.jpg
Các mẫu đèn exit thoát hiểm an toàn chất lượng
Cái
camluacamhutthuocton_1611736373.jpg
Bộ cấm lửa cấm thuốc PCCC kim loại
Bộ
37.000
nqtlkimloai_1611736929.png
Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy kim loại
Bộ
40.000
denvn1mat_1611737372.png
Đèn Exit thoát hiểm GNVN loại 1 mặt
Cái
135.000
denloithoathiemgnvn1_1611739082.jpg
Đèn Exit thoát hiểm GNVN loại 2 mặt
Cái
145.000
exitdaquangjpg_1611751117.jpg
Bảng exit thoát hiểm dạ quang 1 mặt
Cái
205.000
exitdaquangjpg_1611751193.jpg
Bảng exit thoát hiểm dạ quang 2 mặt
Cái
225.000
denexitcongtyanphuc_1611751352.jpg
Đèn exit thoát hiểm 1 mặt Việt Nam
Cái
280.000
denexitcongtyanphuc2mat_1611751471.jpg
Đèn exít thoát hiểm 2 mặt Việt Nam
Cái
320.000
denpincholinhcuuhoa_1611751578.jpg
Đèn pin cho lính cứu hỏa
Cái
380.000
denpinsacjpg_1611751698.jpg
Đèn pin sạc chiếu sáng
Cái
250.000
denexitgnvn1_1611751799.jpg
Đèn sự cố GNVN HW-118LED Thời gian thắp sáng: 2.0 giờ ( chế độ DC)
Cái
160.000
denkt2200_1611751886.jpg
Đèn Sạc Khẩn Cấp Kentom KT2200
265.000
denthoathiemkentomkt4031_1611752000.jpg
Đèn sạc chiếu sáng thoát hiểm KenTom KT 403 khẩn cấp
Cái
270.000
kedung1bcc_1611752746.png
Kệ đựng 1 bình chữa cháy
Cái
80.000
ke2bcc1_1611752838.png
Kệ đựng 2 bình chữa cháy
Cái
90.000
kedungbinhchuachay3_1611752910.png
Kệ đựng 3 bình chữa cháy
Cái
150.000
kedon_1611752999.jpg
Kệ nhựa 1 bình chữa cháy
Cái
80.000
kedoi-2_1611753070.jpg
Kệ nhựa 2 bình chữa cháy
Cái
110.000
tudungdochuachay1_1611753172.png
Tủ để thiết bị phòng cháy chữa cháy
Cái
tudungvoicc3_1611753256.png
Tủ để vòi chữa cháy kích thước 400x600x200
Cái
260.000
tudungbinhchuachay2_1611753537.png
Tủ để vòi chữa cháy kích thước 450-650-200
Cái
290.000
tupccc_1611753596.jpg
Tủ để vòi kích thước 500x700x220 ngoài nhà
Cái
450.000
matnaphongdoc3m1_1611754637.png
Bộ mặt nạ bảo hộ phòng độc nửa mặt 3M 3200 và 1 phin lọc 3M 3301
Bộ
305.000
matnaphongdoc3m6200phin6001nap_1611754720.png
Bộ mặt nạ phòng độc 3M 6200 kèm pin lọc 3M 6001 có tấm lọc và nắp giữ
Bộ
720.000
matnaphongdoc62003m1_1611798060.png
Bộ mặt nạ phòng độc 3M 6200 kèm pin lọc 3M 6003 có tấm lọc và nắp giữ
Bộ
825.000
khautrang3m9001v1_1611798128.png
KHẨU TRANG 3M 9001V Chính Hãng
Cái
25.000
3m91051_1611798190.jpg
KHẨU TRANG 3M 9105 CHUẨN N95
Cái
25.000
8822_1611798254.jpg
Khẩu trang phòng độc lao động 3M 8822
Cái
45.000
2010010445eco3dkinhchonghoachat3m334011020205_1611798338.png
Kính chống hóa chất 3M 334
Cái
75.000
matna6800phin6001_1611798546.jpg
Mặt nạ 3M loại 6800 + phin lọc 6001
Bộ
3.300.000
jmogyd600x516_1611798655.jpg
Mặt nạ 7501 kèm tấm lọc bụi 2097
Bộ
700.000
62006003_1611798765.jpg
Mặt nạ bảo hộ phòng độc 3M 6100 + phin 6003
Bộ
720.000
matna6200phin6001_1611798839.jpg
Mặt nạ bảo hộ phòng độc 3M 6200 + pin 6001
Bộ
580.000
koken5_1611799019.jpg
Mặt nạ chống hóa chất Koken G7( chưa có phin)
Cái
500.000
6200chuaphin1_1611799098.jpg
Mặt nạ lọc độc 3M-6100
Cái
430.000
matnaphongthuoctrusau1_1611799681.png
Mặt nạ phòng độc 2 phin than hoạt tính cao cấp + kính bảo hộ Đài Loan Blue Eagle NP3061064
Bộ
199.000
matnaphongdoc31001_1611799878.png
Mặt nạ phòng độc 3M 3100/ 3200
Cái
200.000
matnaphongdochoachat3m68001_1611800011.png
Mặt nạ phòng độc 3M–6800 bảo vệ hô hấp
Cái
3.150.000
75013_1611800108.png
Mặt nạ phòng độc 3M–7501 phòng chống hóa chất
Cái
550.000
matnaphongkhoilx_1611800586.jpg
Mặt nạ phòng độc chống khói – Kiểu dáng Nga (Liên Xô)
Bộ
290.000
matnaphongdococeaneagle1phin_1611800725.png
Mặt nạ phòng độc Ocean Eagle 1 phin
Bộ
65.000
matnahanquoc_1611800834.jpg
Mặt nạ phòng khói độc CM2 Hàn Quốc
Bộ
900.000
3m37001_1611800898.png
Nắp giữ miếng lọc 3M 3700
Cái
52.000
32003_1611801156.jpg
Nắp giữ tấm lọc 3M 774
Cái
30.000
32006_1611801266.jpg
Phin lọc 3M chính hãng 3301k-100
Cái
125.000
phin-loc6001_1611801406.jpg
Phin lọc 3M chính hãng 6001
Cặp
179.000
phin-6003_1611801549.png
Phin lọc 3M chính hãng 6003
Cặp
320.000
6006_1611801907.png
Phin lọc 3M chính hãng 6006
Cặp
450.000
6009_1611802114.png
Phin lọc 3M chính hãng 6009
Cặp
450.000
koken_1611802171.jpg
PHIN LỌC KOKEN KGC-10C (Cho mặt nạ Koken G7)
Cái
125.000
5n11_1611802241.jpg
Tấm bảo hộ lọc bụi 3M 5N11
Cặp
63.000
2097_1611802375.jpg
Tấm lọc bụi 3M 2097
Cặp
169.000
32005_1611802447.jpg
Tấm lọc bụi 3M 7711
Cái
18.000
tamloc3744_1611802687.jpg
Tấm lọc bụi và hơi hữu cơ 3-M 3744k
Cái
27.000
epk20e_1611803139.jpg
Mặt nạ phòng khói thoát hiểm ECO PURE EPK-20
Bộ
1.050.000
dauphunantuongzstwb_1611805605.jpg
Đầu phun âm tường ZSTWB
Cái
100.000
dauphunhozstmc_1611805696.jpg
Đầu phun hở ZSTMC
Cái
35.000
dauphunsprinklerdong_1611805778.jpg
Đầu phun Sprinkler (phun xuống lên) Hợp kim đồng
Cái
35.000
sprinkler-kem_1611805890.jpg
Đầu phun Sprinkler (phun xuống lên) Hợp kim kẽm
Cái
25.000
dauphunngang_1611806038.jpg
Đầu phun sprinkler phun ngang
Cái
33.000
dauphuntycoty3251anhcongtyanphuc4_1611806265.png
Đầu phun Tyco TY-3151 Anh
Cái
90.000
ty3251_1611841430.jpg
Đầu phun Tyco TY-3251
Cái
90.000
khop-noi-voi-cuu-hoa-tomoken-d50_1611841564.png
Khớp nối vòi cứu hỏa Tomoken D50
Cái
69.000
khop-noi-voi-cuu-hoa-tomoken-d50_1611841631.png
Khớp nối vòi cứu hỏa Tomoken D65
Cái
99.000
khopnoid50gang_1611907557.jpg
Khớp nối vòi DN50 được làm từ chất liệu gang cứng
Cái
59.000
vanlangphukien_1611907636.jpg
Khớp nối vòi DN65 được làm từ chất liệu gang cứng
Cái
79.000
langphuncuuhoa_1611907703.jpg
Lăng phun chữa cháy D50
Cái
60.000
langphun_1611907764.jpg
Lăng phun chữa cháy D65
Cái
80.000
langphuntaygat_1611907842.jpg
Lăng phun chữa cháy tay gạt DN50
Cái
450.000
vangocd50_1611907950.jpg
Van góc chữa cháy D50
Cái
180.000
vangocd65_1611908031.jpg
Van góc chữa cháy DN65
Cái
250.000
vangoctomoken_1611910197.png
Van góc chữa cháy Tomoken D50
Cái
250.000
vangoctomoken_1611910262.png
Van góc cứu hỏa Tomoken D65
Cái
320.000
hmd50_1611910363.png
Van góc HM D50
Cái
280.000
hmd50_1611911419.png
Van góc HM D65
Cái
340.000
thungphi_1611911703.jpg
Thùng phi đựng cát PCCC
Cái
350.000
xenchuachayanphuc_1611911766.jpg
Xẻng xúc cát PCCC
Cái
75.000
xochuachay_1611911813.jpg
Xô chữa cháy
Cái
30.000
loat3_1611911983.png
Co và loa T3
Cái
50.000
voif4_1611912088.png
Dây loa F4 PVC đẹp đầu lớn đầu nhỏ
Cái
25.000
loaf8_1611912264.png
Dây loa F8 PVC đẹp đầu lớn đầu nhỏ
Cái
25.000
dayloabinhchuachayco2mt5_1611912244.jpg
Dây loa T5 dùng để nối với bình chữa cháy khí CO2 MT5
Cái
85.000
voit35_1611912341.png
Dây T35 được dùng để nối với bình chữa cháy xe đẩy 35Kg
Cái
190.000
daitreobinhchuachayt3f4_1611912416.gif
Đai treo bình chữa cháy F8 T5 Việt Nam
Cái
60.000
taixuong2_1611912524.jpeg
Phụ kiện chữa cháy: Ty CO2, Ty bột
Cái
70.000
sungt35_1611912618.jpg
Súng T35 được dùng để đóng hoặc mở phun dung dịch chữa cháy
Cái
190.000
vandaubinhbot_1611912718.png
Van đầu bình bột
Cái
90.000
vandaubinhco2_1611912810.jpg
Van đầu bình CO2
Cái
130.000
vandaut35_1611912880.png
Van đầu bình T35
Cái
200.000
binhxtitaokhoi_1611912982.png
Bình xịt tạo khói SMOKE SABRE
Bình
350.000
chanhq1_1611919612.jpg
Bạt chống cháy Hàn Quốc
3.700.000
bocaochuachay_1611920013.jpg
Bồ cào
Bồ cào
Cái
85.000
phdocongnghenhat_1611920135.jpg
Dụng cụ phá dỡ đa năng ROSH
Bộ
6.500.000
daythoathiem-seohan_1611920224.jpg
Dây thoát hiểm hạ chậm Hàn Quốc Seohan
Bộ
4.100.000
chanchiendapchay_1611920271.jpg
Chăn chiên dập lửa
Cái
200.000
chanrosh_1611920414.jpg
Chăn dập lửa ROSH
Cái
160.000
chanvanghq2_1611925117.jpg
Chăn dập lửa màu gold vàng Hàn Quốc
Cái
290.000
mocngang_1611925196.jpg
Móc khóa số 8 có ngạnh 50KN
Cái
450.000
mocso82_1611925304.jpg
Móc khóa số 8 leo dây (35KN)
Cái
240.000
carabiner-chud_1611925355.jpg
Móc khóa Carabiner chữ D
Cái
150.000
kt20_1611925468.jpg
Thang dây chữa cháy Model: TDTH/KT-20
Mét
115.000
thangvang_1611925536.jpg
Thang chữa cháy bậc vàng cách điện
Mét
290.000
riu-thoat-hiem_1611925665.jpg
Rìu phá vỡ thoát hiểm - Rìu phá kính cứu nạn chữa cháy
Cái
280.000
memcongty1_1611925815.jpg
Mền chữa cháy - Mền chống cháy 1.8m - 1.8m
Cái
265.000
hinhmem_1611925859.jpg
Mền chống cháy - Mền chữa cháy 1m - 1m
Cái
150.000
bodungcuphavochuyendungcongtyanphuc_1611925981.jpg
Bộ dụng cụ phá vỡ chuyên dụng (Lớn)
Bộ
670.000
thangdayinoxthoathiemchongchay_1611926143.jpg
Thang dây thoát hiểm bậc inox cáp thép
Mét
119.000
daycuunguoi_1611926357.jpg
Dây cứu người thoát hiểm
Mét
25.000
cauliem_1611926444.jpg
Câu liêm phòng hỏa – Đồ cứu nạn
Cái
90.000
buaxehoirangcatjpg_1611926589.jpg
Búa thoát hiểm xe hơi có dao cắt
Cái
90.000
buathoathiemchuyendung1_1611926803.png
Búa thoát hiểm chuyên dụng
Cái
250.000
thangdayinoxthoathiemchongchay_1611926866.jpg
Thang dây thoát hiểm bậc thang và cáp inox
Mét
229.000
daycuunguoithoathiemhanquoc_1611926987.jpg
Dây cứu người thoát hiểm Hàn Quốc
Bộ
3.800.000
rhzk6030china1_1611927156.jpg
Bình dưỡng khí thép RHZK6.0/30
Bộ
6.200.000
maycungcapkhisach_1611927269.jpg
Máy thở cung cấp khí tươi sạch chạy điện ống dài
Bộ
10.900.000
matnaongdai_1611927344.png
Mặt nạ ống dài
Cái
4.900.000
binhduongkhioxy_1611927406.jpg
Bình dưỡng khí Oxy
Bình
1.950.000
rhzk6830china1_1611927459.jpg
Bình dưỡng khí carbon RHZK6.8/30
Bộ
8.800.000
sca680kt4_1611927508.jpg
Bình thở dự trữ
Bình
19.500.000
sca680kt1_1611927568.jpg
Bình dưỡng khí SCA680KT Hàn Quốc
Bộ
27.400.000
chaithukhoicam_1611927784.jpg
Quả tạo khói khói màu cam
Chai
350.000
quataokhoitrang_1611927875.jpg
Quả tạo khói khói màu trắng
Chai
370.000
khoamotrunuoc_1611927971.jpg
Khóa mở trụ nước
Cái
200.000
fs500nguoimac_1611928218.jpg
Quần áo tráng bạc FS500 Hàn Quốc
6.650.000
quanaochongchay700korea1_1611928306.jpg
Quần áo chống cháy 700 Korea
Bộ
3.950.000
ktfsn300korea_1611928379.jpg
Quần áo chống cháy KTFSN300 Korea
Bộ
1.480.000
gangtayhq1000_1611928439.jpg
Găng tay tráng bạc 1000 độ
Cặp
1.980.000
gangtaychiunhietchongcat_1611928554.jpg
Găng tay chống cháy tráng bạc korea
Cặp
750.000
gangtayxanhcam_1611928689.png
Găng chữa cháy xanh đen/ cam
Cặp
190.000
gangtayhqxam_1611928622.jpg
Găng tay chống cháy Korea màu xám
Cặp
550.000
gangtaychongchayhqremovebgpreview-1_1611928801.png
Găng tay chống cháy Korea
Cặp
450.000
ungchongchaytrangnhom_1611928869.jpg
Ủng tráng nhôm 1000 độ
Đôi
790.000
ungcaocaphq500x500_1611928958.jpg
Ủng chống cháy cao cấp Korea
Đôi
1.250.000
aramidnomex_1611929038.jpg
Mũ trùm Aramid bảo vệ lính cứu hỏa FH500 Korea
Cái
950.000
muchum_1611929235.jpg
Mũ chùm Nomex bảo vệ lính cứu hỏa
Cái
250.000
fh1000korea_1611929351.png
Mũ cứu hộ KTFH1000 Korea
Cái
1.290.000
mufh500hq_1611929422.jpg
Mũ chống cháy cứu hộ FH500 Korea
Cái
1.190.000
muchongchayphuvaigayvang_1611929500.jpg
Mũ chống cháy phủ gáy vải màu vàng
Cái
880.000
mulinhcuuhoapccc_1611929604.jpg
Mũ chữa cháy HM1 CHINA
Cái
250.000
boquanaochongchaymaucam500500_1611929690.png
Quần áo chống cháy TT56 màu cam
Bộ
1.390.000
tt561_1611929754.png
Quần áo chống cháy TT56 CHINA
Bộ
1.490.000
072_1611929848.jpg
Bộ quần áo chỉ huy chữa cháy mẫu PC 07
Bộ
1.260.000
500do_1611930043.jpg
Quần áo chống cháy 500 độ C
Bộ
1.470.000
quanaochongchay1000_1611930257.png
Quần áo chống cháy 1000 độ C
2.390.000