PCCC HCM cập nhật tin tức phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc: Theo số liệu...