KIẾN THỨC PCCC

Các trang thiết bị, dụng cụ PCCC bắt buộc đối với nhà chung cư

( 09-07-2016 - 02:11 PM ) - Lượt xem: 3588

Các trang thiết bị, dụng cụ PCCC bắt buộc đối với nhà chung cư, thiết bị pccc cho chung cư, thiết bị chữa cháy cho chung cư, dụng cụ pccc cho chung cư, chung cư cần thiết bị pccc, các loại thiết bị pccc cho chung cư,

Ông Trần Việt Anh tại Long Biên - Hà Nội có hỏi: Quy định bắt buộc về các trang thiết bị, dụng cụ PCCC bắt buộc đối với nhà chung cư không? Danh mục như thế nào? Khu nhà tôi đang ở vừa rồi có thay đổi đơn vị vận hành, đơn vị cũ đã mang toàn bộ các dụng cụ như xà beng, kìm, thang đi - họ nói đó là công cụ dụng cụ của họ - như vậy là đúng hay sai? 

Sau khi nghiên cứu nội dung phản hồi của bạn đọc, Cảnh sát PC&CC  có ý kiến cụ thể như sau:

* Căn cứ TCVN 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” được công bố kèm theo quyết định số 2726/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2009 của Bộ Khoa học và công nghệ thì các trang thiết bị, dụng cụ PCCC bắt buộc phải trang bị với nhà chung cư bao gồm:

1. Bình chữa cháy (số lượng, định mức, chủng loại bình chữa cháy căn cứ theo điều 5.1 TCVN 3890:2009, TCVN 7435-1 để trang bị)).

2. Hệ thống báo cháy tự động (áp dụng đối với nhà chung cư cao từ 7 tầng trở lên hoặc nhà chung cư có tầng hầm).

3. Hệ thống chữa cháy tự động (áp dụng đối với nhà chung cư cao (*) từ 25m trở lên).

(* Chiều cao nhà và công trình được xác định theo hướng dẫn tại mục chú thích 2 trang 8 QCVN 06:2010/BXD).

4. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (áp dụng đối với nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên).

5. Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà (Căn cứ theo điều 8.2.1 TCVN 3890:2009).

6. Phương tiện cứu người(**) (áp dụng đối với nhà chung cư cao từ 25m trở lên và có hơn 50 người trên 1 tầng).

(** Phương tiện cứu người bao gồm: dây cứu người, thang dây thoát hiểm, ống cứu người).

7. Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn (Căn cứ theo điều 10.1.4 TCVN 3890:2009).

8. Dụng cụ phá dỡ thông thường (bao gồm: kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng).

Vì độc giả không nêu rõ quy mô, tính chất sử dụng của từng khu vực trong nhà chung cư và thời điểm công trình nhà chung cư được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa vào sử dụng, do vậy việc trang bị phương tiện đối với nhà chung cư ngoài việc căn cứ vào các nội dung trên thì phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế, hoàn công đã được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu (nếu có) và thời điểm xây dựng công trình để xác định yêu cầu trang bị. Đối với các công trình được xây dựng từ trước khi có TCVN 3890:2009 thì không bắt buộc phải áp dụng theo TCVN 3890:2009 mà áp dụng theo các tiêu chuẩn có hiệu lực trước đó như: TCVN 3890:1984; TCVN 4317:1986; TCVN 2622:1995; TCVN 7435:2004, v.v... và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành có liên quan.

* Việc chiếm đoạt, hủy hoại, tự ý thay đổi, di chuyển các phương tiện PCCC đã được trang bị tại công trình là vi phạm vào các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 Luật phòng cháy và chữa cháy.
Nguồn: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội